AMNESTY INTERNATIONAL -

Hallandsdistriktet

 

Grupp 209 (Falkenberg)

Leila de Lima, Filippinerna

Falkenbergsgruppen arbetar med ett eget aktionsfall (en samvetsfånge)  kampanjer och brevskrivning. Vi försöker skapa opinion med utställningar och information om Amnesty och mänskliga rättigheter. Vi har möten en gång per månad, de är informella med diskussioner om sådant som rör mänskliga rättigheter.

Sedan hösten 2021 är gruppens aktionsfall senator Leila de Lima, Filippinerna. Hon är fängslad sedan 2017 på grund av påstådd drogrelaterad brottslighet. Hon är tidigare justitieminister och en känd kritiker av Filippinernas president Duterte, i synnerhet hans regerings “krig mot droger” som lett till omfattande människorättskränkningar och utomrättsliga avrättningar. Amnesty anser att anklagelserna mot Leila är politiskt motiverade och kräver hennes omedelbara frigivning. 

Gruppen vill gärna ha fler medlemmar. Du som tycker att det är viktigt med mänskliga rättigheter och vill göra en insats  – hör av dig till ingrid.nh@telia.com